cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Aktiviteler


Sosyal Aktiviteler

Çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar. Alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemektedir.

Proje Çalışmaları

roje çalışmaları tüm sınıf ya da sınıf içinde bir grup tarafından yapılır. Proje çalışmalarının temel özelliği çocuklar


Fen – Doğa – Deney Etkinlikleri

Okul öncesi dönemde çocuklar meraklı, hayal güçleri kuvvetli, sogulayıcı, araştırmacı olduklarından dolayı çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla neden sonuç

İngilizce

Küçük yaşta ingilizceyi öğrenmeye başlayan çocuk ana dilini, dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlar, daha geniş bir kültür anlayışı olur.


Satranç

Satranç çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini sağlar. Satrançın çocuk üzerindeki olumlu ve kalıcı etkileri kanıtlanmış bir gerçektir.

Folklör

Sosyal ve aktif bir kişilik kazandırır. Müzik ve ritm duygusunu daha çabuk algılamasını sağlar. Atalarımızdan kalan kültürü yarınlara taşımamızı sağlar.


Değerler Eğitimi

Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir.

Akıl Oyunları

Özel Minik Ceylan Bambi Anaokulu Zihinsel, Duygusal, Sosyal, Bedensel ve Ruhsal gelişimi destekleyen eğitim uygulamaları ile öğrencilerinin